Package list - BMC Discovery 11.1

The following table provides a list of all the OS and application packages contained in a default BMC Discovery 11.1 Enterprise Edition installation:

Package name

Package name

Package name

basesystem-10.0-4.el6.noarch

rsh-0.17-64.el6.x86_64

telnet-0.17-48.el6.x86_64

libattr-2.4.44-7.el6.x86_64

tzdata-2016g-2.el6.noarch

nss-softokn-freebl-3.14.3-23.3.el6_8.x86_64

audit-libs-2.4.5-3.el6.x86_64

grep-2.20-5.el6_8.x86_64

libtevent-0.9.26-2.el6_7.x86_64

libtdb-1.3.8-3.el6_8.2.x86_64

cyrus-sasl-lib-2.1.23-15.el6_6.2.x86_64

gmp-4.3.1-10.el6.x86_64

shadow-utils-4.1.5.1-5.el6.x86_64

perl-Pod-Escapes-1.04-141.el6_7.1.x86_64

cpio-2.10-12.el6_5.x86_64

perl-libs-5.10.1-141.el6_7.1.x86_64

nss-softokn-3.14.3-23.3.el6_8.x86_64

libtirpc-0.2.1-11.el6_8.x86_64

bc-1.06.95-1.el6.x86_64

file-5.04-30.el6.x86_64

libutempter-1.1.5-4.1.el6.x86_64

iproute-2.6.32-54.el6.x86_64

psmisc-22.6-19.el6_5.x86_64

tar-1.23-15.el6_8.x86_64

make-3.81-23.el6.x86_64

which-2.19-6.el6.x86_64

libssh2-1.4.2-2.el6_7.1.x86_64

rpm-4.8.0-55.el6.x86_64

less-436-13.el6.x86_64

bind-libs-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64

cracklib-dicts-2.8.16-4.el6.x86_64

libpciaccess-0.13.4-1.el6.x86_64

util-linux-ng-2.17.2-12.24.el6.x86_64

device-mapper-event-libs-1.02.117-7.el6_8.1.x86_64

openssh-5.3p1-118.1.el6_8.x86_64

lzo-2.03-3.1.el6_5.1.x86_64

samba-winbind-3.6.23-36.el6_8.x86_64

lvm2-libs-2.02.143-7.el6_8.1.x86_64

postfix-2.6.6-6.el6_7.1.x86_64

fipscheck-1.2.0-7.el6.x86_64

glibc-headers-2.12-1.192.el6.x86_64

libffi-3.0.5-3.2.el6.x86_64

dhclient-4.1.1-51.P1.el6.x86_64

pkgconfig-0.23-9.1.el6.x86_64

ntp-4.2.6p5-10.el6.1.x86_64

grubby-7.0.15-7.el6.x86_64

selinux-policy-targeted-3.7.19-292.el6.noarch

httpd-devel-2.2.15-54.el6_8.x86_64

iptables-1.4.7-16.el6.x86_64

libdrm-2.4.65-2.el6.x86_64

passwd-0.77-7.el6.x86_64

gdb-7.2-90.el6.x86_64

kbd-1.15-11.el6.x86_64

fontconfig-2.8.0-5.el6.x86_64

krb5-workstation-1.10.3-57.el6.x86_64

libicu-4.2.1-14.el6.x86_64

libpng-1.2.49-2.el6_7.x86_64

tw-python-2.7.12-1.rhel6.x86_64

tw-omniORB-servers-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-pytz-2016.6.1-1.py2.7.rhel6.noarch

mailcap-2.1.31-2.el6.noarch

tw-jdk8-112-1.rhel6.x86_64

tideway-appliance-6.16.10.70-658683.rhel6.x86_64

Webware-1.1.1-3.py2.7.rhel6.x86_64

tw-python3-devel-3.5.1-2.rhel6.x86_64

tw-PasteDeploy-1.5.2-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-ipaddr-2.1.11-1.py2.7.rhel6.noarch

lm_sensors-libs-3.1.1-17.el6.x86_64

tw-pycrypto-2.0.1-3.py2.7.rhel6.x86_64

apr-util-ldap-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64

tw-python-tools-2.7.12-1.rhel6.x86_64

cyrus-sasl-devel-2.1.23-15.el6_6.2.x86_64

tw-translationstring-1.3-1.py2.7.rhel6.noarch

apr-util-devel-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64

tw-zope.interface-4.2.0-2.py2.7.rhel6.x86_64

hmaccalc-0.9.12-2.el6.x86_64

tw-swagger-ui-2.2.4-6.rhel6.noarch

tw-python3-omniORBpy-doc-4.2.1.99.6327-1.py3.5.rhel6.x86_64

tw-python-dateutil-2.5.3-1.py2.7.rhel6.noarch

cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64

tw-omniORBpy-doc-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

man-1.6f-32.el6.x86_64

tw-jsvc-1.0.15-1.rhel6.x86_64

smartmontools-5.43-1.el6.x86_64

tw-db-debuginfo-6.1.19-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-atsso-8.1.00.01-5.rhel6.x86_64

iozone-3-434.i386

tideway-devices-4.2.2066.10.1-658710.dev.noarch

dos2unix-3.1-37.el6.x86_64

krb5-appl-clients-1.0.1-7.el6_2.1.x86_64

filesystem-2.4.30-3.el6.x86_64

nano-2.0.9-7.el6.x86_64

ncurses-base-5.7-4.20090207.el6.x86_64

parted-2.1-29.el6.x86_64

traceroute-2.0.14-2.el6.x86_64

libcap-2.16-5.5.el6.x86_64

hwdata-0.233-16.1.el6.noarch

info-4.13a-8.el6.x86_64

glibc-common-2.12-1.192.el6.x86_64

libcom_err-1.41.12-22.el6.x86_64

bash-4.1.2-40.el6.x86_64

popt-1.13-7.el6.x86_64

libselinux-2.0.94-7.el6.x86_64

krb5-libs-1.10.3-57.el6.x86_64

nspr-4.11.0-1.el6.x86_64

sed-4.2.1-10.el6.x86_64

nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64

glib2-2.28.8-5.el6.x86_64

tcp_wrappers-libs-7.6-58.el6.x86_64

readline-6.0-4.el6.x86_64

gawk-3.1.7-10.el6_7.3.x86_64

dbus-libs-1.2.24-8.el6_6.x86_64

libstdc++-4.4.7-17.el6.x86_64

libudev-147-2.73.el6_8.2.x86_64

libidn-1.18-2.el6.x86_64

libuuid-2.17.2-12.24.el6.x86_64

coreutils-libs-8.4-43.el6.x86_64

xz-libs-4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6.x86_64

pam-1.1.1-22.el6.x86_64

libgssglue-0.1-11.el6.x86_64

bzip2-1.0.5-7.el6_0.x86_64

gdbm-1.8.0-39.el6.x86_64

checkpolicy-2.0.22-1.el6.x86_64

perl-Module-Pluggable-3.90-141.el6_7.1.x86_64

perl-version-0.77-141.el6_7.1.x86_64

expat-2.0.1-11.el6_2.x86_64

perl-5.10.1-141.el6_7.1.x86_64

libtasn1-2.3-6.el6_5.x86_64

sqlite-3.6.20-1.el6_7.2.x86_64

p11-kit-trust-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64

nss-3.21.0-8.el6.x86_64

nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64

ca-certificates-2015.2.6-65.0.1.el6_7.noarch

libblkid-2.17.2-12.24.el6.x86_64

libusb-0.1.12-23.el6.x86_64

db4-cxx-4.7.25-20.el6_7.x86_64

MAKEDEV-3.24-6.el6.x86_64

db4-utils-4.7.25-20.el6_7.x86_64

upstart-0.6.5-16.el6.x86_64

net-tools-1.60-110.el6_2.x86_64

procps-3.2.8-36.el6.x86_64

binutils-2.20.51.0.2-5.44.el6.x86_64

e2fsprogs-libs-1.41.12-22.el6.x86_64

libgomp-4.4.7-17.el6.x86_64

diffutils-2.8.1-28.el6.x86_64

openssl-1.0.1e-48.el6_8.3.bmc.x86_64

python-libs-2.6.6-66.el6_8.x86_64

m4-1.4.13-5.el6.x86_64

libcurl-7.19.7-52.el6.x86_64

dash-0.5.5.1-4.el6.x86_64

rpm-libs-4.8.0-55.el6.x86_64

groff-1.18.1.4-21.el6.x86_64

openldap-2.4.40-12.el6.x86_64

net-snmp-libs-5.5-57.el6_8.1.x86_64

cracklib-2.8.16-4.el6.x86_64

httpd-tools-2.2.15-54.el6_8.x86_64

device-mapper-persistent-data-0.6.2-0.1.rc7.el6.x86_64

module-init-tools-3.9-25.el6.x86_64

redhat-release-server-6Server-6.8.0.5.el6.x86_64

redhat-logos-60.0.14-1.el6.noarch

initscripts-9.03.53-1.el6_8.1.x86_64

udev-147-2.73.el6_8.2.x86_64

device-mapper-1.02.117-7.el6_8.1.x86_64

dracut-004-409.el6_8.2.noarch

libcap-ng-0.6.4-3.el6_0.1.x86_64

kpartx-0.4.9-93.el6.x86_64

mingetty-1.08-5.el6.x86_64

policycoreutils-2.0.83-29.el6.x86_64

keyutils-libs-1.4-5.el6.x86_64

samba-winbind-clients-3.6.23-36.el6_8.x86_64

selinux-policy-3.7.19-292.el6.noarch

device-mapper-event-1.02.117-7.el6_8.1.x86_64

device-mapper-multipath-libs-0.4.9-93.el6.x86_64

ntpdate-4.2.6p5-10.el6.1.x86_64

fipscheck-lib-1.2.0-7.el6.x86_64

cronie-anacron-1.4.4-16.el6_8.2.x86_64

ustr-1.0.4-9.1.el6.x86_64

kernel-headers-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64

plymouth-core-libs-0.8.3-27.el6_5.1.x86_64

glibc-devel-2.12-1.192.el6.x86_64

dhcp-common-4.1.1-51.P1.el6.x86_64

kernel-2.6.32-642.6.1.el6.x86_64

gamin-0.1.10-9.el6.x86_64

sysstat-9.0.4-31.el6.x86_64

shared-mime-info-0.70-6.el6.x86_64

kexec-tools-2.0.0-300.el6.x86_64

busybox-1.15.1-21.el6_6.x86_64

kbd-misc-1.15-11.el6.noarch

plymouth-0.8.3-27.el6_5.1.x86_64

rsyslog-5.8.10-10.el6_6.x86_64

cyrus-sasl-2.1.23-15.el6_6.2.x86_64

crontabs-1.10-33.el6.noarch

iptables-ipv6-1.4.7-16.el6.x86_64

tw-omniORB-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-python3-omniORBpy-4.2.1.99.6327-1.py3.5.rhel6.x86_64

e2fsprogs-1.41.12-22.el6.x86_64

tw-omniORB-utils-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

acl-2.2.49-6.el6.x86_64

tw-python-devel-2.7.12-1.rhel6.x86_64

rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch

tw-requests-2.9.1-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-six-1.10.0-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-jdk5-22-11.rhel6.x86_64

tw-reportlab-2.7-2.py2.7.rhel6.x86_64

tw-pyvmomi-6.0.0-0.160615.py2.7.rhel6.noarch

tw-tzlocal-1.2-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-omniORBpy-devel-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

apr-1.3.9-5.el6_2.x86_64

tw-python3-omniORBpy-devel-4.2.1.99.6327-1.py3.5.rhel6.x86_64

tw-python3-tools-3.5.1-2.rhel6.x86_64

libgpg-error-1.7-4.el6.x86_64

nmap-7.01-2.rhel6.x86_64

tw-PyJWT-1.4.0-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-WebOb-1.6.1-1.py2.7.rhel6.noarch

libedit-2.11-4.20080712cvs.1.el6.x86_64

tw-jsonschema-2.5.1-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-ply-3.8-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-pyramid-1.7-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-python-tkinter-2.7.12-1.rhel6.x86_64

tw-repoze.lru-0.6-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-snmp++-3.2.25-6.rhel6.x86_64

tw-venusian-1.0-3.py2.7.rhel6.noarch

tw-zope.deprecation-4.1.2-2.py2.7.rhel6.noarch

tw-tripwire-2.4.2.2-1.rhel6.x86_64

keyutils-1.4-5.el6.x86_64

tw-swagger_spec_validator-2.0.2-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-sshpass-1.05-1.rhel6.x86_64

libpcap-1.4.0-4.20130826git2dbcaa1.el6.x86_64

tw-python3-omniORBpy-standard-4.2.1.99.6327-1.py3.5.rhel6.x86_64

mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64

tw-python3-omniORBpy-debuginfo-4.2.1.99.6327-1.py3.5.rhel6.x86_64

tw-python-debuginfo-2.7.12-1.rhel6.x86_64

ppl-0.10.2-11.el6.x86_64

tw-pyramid_swagger-2.3.0_rc3-1.py2.7.rhel6.noarch

pth-2.0.7-9.3.el6.x86_64

tw-omniORBpy-standard-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

xz-lzma-compat-4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6.x86_64

tw-omniORBpy-debuginfo-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

gnupg2-2.0.14-8.el6.x86_64

tw-omniORB-debuginfo-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-functools32-3.2.3_2-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-docutils-0.12-2.py2.7.rhel6.noarch

cifs-utils-4.8.1-20.el6.x86_64

tw-db-6.1.19-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-bravado-core-4.2.2-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-PyYAML-3.11-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-atrium-1.2-1.rhel6.x86_64

tideway-device-api-4.2-1.rhel6.noarch

libxslt-1.1.26-2.el6_3.1.x86_64

gpg-pubkey-66a46459-4fffc350

tideway-documentation-11.0.90.5-601099.rhel6.dev.noarch

eject-2.1.5-17.el6.x86_64

ftp-0.17-54.el6.x86_64

lvm2-2.02.143-7.el6_8.1.x86_64

samba-client-3.6.23-36.el6_8.x86_64

openssh-server-5.3p1-118.1.el6_8.x86_64

mod_nss-1.0.10-6.el6.x86_64

dracut-fips-004-409.el6_8.2.noarch

iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-22.el6_8.x86_64

bind-utils-9.8.2-0.47.rc1.el6_8.1.x86_64

openldap-clients-2.4.40-12.el6.x86_64

sudo-1.8.6p3-24.el6.x86_64

grub-0.97-94.el6_7.1.x86_64

wget-1.12-8.el6.x86_64

db4-devel-4.7.25-20.el6_7.x86_64

screen-4.0.3-19.el6.x86_64

audit-2.4.5-3.el6.x86_64

gnutls-2.8.5-19.el6_7.x86_64

unzip-6.0-4.el6.x86_64

libjpeg-turbo-1.2.1-3.el6_5.x86_64

rsync-3.0.6-12.el6.x86_64

glibc-2.12-1.192.el6.i686

setup-2.8.14-20.el6_4.1.noarch

strace-4.8-10.el6.x86_64

ncurses-libs-5.7-4.20090207.el6.x86_64

libgcc-4.4.7-17.el6.x86_64

zlib-1.2.3-29.el6.x86_64

glibc-2.12-1.192.el6.x86_64

libacl-2.2.49-6.el6.x86_64

chkconfig-1.3.49.5-1.el6.x86_64

libsepol-2.0.41-4.el6.x86_64

db4-4.7.25-20.el6_7.x86_64

bzip2-libs-1.0.5-7.el6_0.x86_64

libtalloc-2.1.5-1.el6_7.x86_64

elfutils-libelf-0.164-2.el6.x86_64

pcre-7.8-7.el6.x86_64

file-libs-5.04-30.el6.x86_64

coreutils-8.4-43.el6.x86_64

lua-5.1.4-4.1.el6.x86_64

findutils-4.4.2-9.el6.x86_64

perl-Pod-Simple-3.13-141.el6_7.1.x86_64

sysvinit-tools-2.87-6.dsf.el6.x86_64

libxml2-2.7.6-21.el6_8.1.x86_64

p11-kit-0.18.5-2.el6_5.2.x86_64

nss-sysinit-3.21.0-8.el6.x86_64

libnih-1.0.1-7.el6.x86_64

cpp-4.4.7-17.el6.x86_64

snappy-1.1.0-1.el6.x86_64

elfutils-libs-0.164-2.el6.x86_64

vim-minimal-7.4.629-5.el6.x86_64

libselinux-utils-2.0.94-7.el6.x86_64

freetype-2.3.11-17.el6.x86_64

libss-1.41.12-22.el6.x86_64

python-2.6.6-66.el6_8.x86_64

curl-7.19.7-52.el6.x86_64

ncurses-5.7-4.20090207.el6.x86_64

libuser-0.56.13-8.el6_7.x86_64

gzip-1.3.12-22.el6.x86_64

mysql-libs-5.1.73-7.el6.x86_64

iputils-20071127-21.el6.x86_64

plymouth-scripts-0.8.3-27.el6_5.1.x86_64

device-mapper-libs-1.02.117-7.el6_8.1.x86_64

httpd-2.2.15-54.el6_8.x86_64

ethtool-3.5-6.el6.x86_64

samba-common-3.6.23-36.el6_8.x86_64

dracut-kernel-004-409.el6_8.2.noarch

mdadm-3.3.4-1.el6_8.5.x86_64

cronie-1.4.4-16.el6_8.2.x86_64

libsemanage-2.0.43-5.1.el6.x86_64

kernel-firmware-2.6.32-642.6.1.el6.noarch

gcc-4.4.7-17.el6.x86_64

device-mapper-multipath-0.4.9-93.el6.x86_64

dbus-glib-0.86-6.el6_4.x86_64

openssh-clients-5.3p1-118.1.el6_8.x86_64

mod_ssl-2.2.15-54.el6_8.x86_64

net-snmp-5.5-57.el6_8.1.x86_64

openldap-devel-2.4.40-12.el6.x86_64

tcpdump-4.0.0-9.20090921gitdf3cb4.2.el6.x86_64

rpcbind-0.2.0-12.el6.x86_64

logrotate-3.7.8-26.el6_7.x86_64

dmidecode-2.12-7.el6.x86_64

nss-softokn-freebl-3.14.3-23.3.el6_8.i686

tw-python3-3.5.1-2.rhel6.x86_64

tw-omniORBpy-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

attr-2.4.44-7.el6.x86_64

tw-typing-3.5.2.2-1.py2.7.rhel6.noarch

expat-devel-2.0.1-11.el6_2.x86_64

tw-Pillow-2.9.0-3.py2.7.rhel6.x86_64

tw-M2Crypto-0.25.1-2.rhel6.x86_64

tw-omniORB-bootscripts-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

apr-util-1.3.9-3.el6_0.1.x86_64

tw-omniORB-devel-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

libgcrypt-1.4.5-11.el6_4.x86_64

tw-PyXML-0.8.4-4.py2.7.rhel6.x86_64

apr-devel-1.3.9-5.el6_2.x86_64

tw-pexpect-2.5.1-1.beta.py2.7.rhel6.noarch

tw-python-ldap-2.4.27-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-setuptools-24.2.1-1.py2.7.rhel6.noarch

tw-waitress-1.0a2-2.py2.7.rhel6.noarch

tw-tomcat-7.0.72-1.rhel6.noarch

libaio-0.3.107-10.el6.x86_64

tw-simplejson-3.8.2-1.py2.7.rhel6.x86_64

mailx-12.4-8.el6_6.x86_64

tw-python3-debuginfo-3.5.1-2.rhel6.x86_64

pinentry-0.7.6-8.el6.x86_64

tw-phantomjs-2.1.1-1.rhel6.x86_64

xz-4.999.9-0.5.beta.20091007git.el6.x86_64

tw-omniORB-doc-4.2.1.99.6327-1.py2.7.rhel6.x86_64

tw-esmre-0.3.1-2.py2.7.rhel6.x86_64

tw-carkaim-1.0-2.py2.7.rhel6.x86_64

tw-Mako-1.0.2-3.py2.7.rhel6.x86_64

tideway-11.0.90.5-658697.rhel6.dev.x86_64

compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64

samba-3.5.10-114.el6.x86_64

 

Was this page helpful? Yes No Submitting... Thank you

Comments